Uygulamalı Veri Bilimi (Data Science Practicum)

T. C. İstanbul Şehir Üniversitesi

İş Analitiği Yüksek Lisans Dersi

Ders izlencesi ve ders ile ilgili faydalı içerik

Dersin Adı: Uygulamalı İleri İş Analitiği Yöntemleri, Uçtan Uca Veri Bilimi Uygulamaları (End-to-end Data Science Practicum)

Dersin Kodu: IAN 506

Dönemi: Bahar 2018

Kredisi : 3

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER

İletişim: veribilimi2018@sadievrenseker.com

Ders İçeriği:
Bu dersin amacı, yüksek lisans programında bulunan derslerde edinilen bilgi birikimini pekiştirmek ve birleştirmektir. Bu amaçla tanımlayıcı analitik (Descriptive analytics), tahminci analitik (predictive analytics) ve buyrukçu analitik ( prescriptive analytics) kavramları birleştirilerek uygulamalar yapılacaktır. Ders kapsamında aşağıda listelenen araçlar karşılaştırmalı olarak kullanılacaktır:

 • Rapid Miner
 • R
 • Python
 • Knime
 • Weka

Ayrıca güncel konulara da yer verilecek ve örneğin derin öğrenme gibi konular için de tensor flow benzeri kütüphanelere giriş yapılacaktır.

Dersin amacı, katılımcıları, veri bilimi, veri analitiği ve iş analitiği dünyasında kullanılan temel teknolojileri, algoritmaları ve görselleştirme / analiz araçlarını temel düzeyde kullanacak seviyeye getirmektir.

Kaynak Kitaplar

 • Python for Data Analysis, 2nd Edition Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython,  William McKinney, 2017
 • Learning scikit-learn: Machine Learning in Python Paperback – November 25, 2013, Raúl Garreta, Guillermo Moncecchi
 • Building Machine Learning Systems with Python , Willi Richert, Luis Pedro Coelho , 2013

Ders boyunca öğrencilere okumaları gereken bazı ufak vaka çalışmaları ile makaleler verilecektir.

Vaka Çalışmaları:
Ders kapsamında, uygulama eğitim yolu izlenecektir ve çok sayıda vaka üzerinde veri analizi python dili kullanılarak yapılacaktır. Ders kapsamında verilen örnek veri kümeleri üzerinde katılımcıları gerçek hayat projelerini uygulamaları beklenmektedir.

Ödevler:
Ders kapsamında, 5 farklı ödev verilmesi planlanmaktadır. Bu ödevlerin süresi bir hafta ile iki hafta arasında değişmekle birlikte genelde her hafta yeni bir ödev verilecektir. Ödevler bireysel olarak yapılacaktır.

Projeler:

Ders kapsamında, her öğrenciye bir dönem projesi verilmesi ve projenin baştan sona öğrenci tarafından yürütülerek raporunun ve sunumunun hazırlanması beklenmektedir.

Ders içi uygulamalar:
Derste anlatılan konular, katılımcılar ile birlikte birebir örnek veriler üzerinde uygulanacaktır. Bu yüzden katılımcılaırn bilgisayarlarını getirmeleri ve ilk derste anlatılan python yazılımını kurmaları gerekmektedir, ayrıca her ders için gereken ilave kütüphaneler bir önceki derste veya ilgili derste anlatılacaktır.

Derste ulaşılması hedeflenenler:

 1. Veri bilimi proje yönetim tekniklerini ve projenin başlangıç, bitiş koşullarını tanımlayabiliyor olmak.
 2. Bir veri bilimi projesini baştan sona yönetebiliyor olmak.
 3. Veri bilimi için kritik olan problem algılama, problemleri sınıflandırma ve literatürde konumlama yeteneğine sahip olmak.
 4. Gerekli veri ön işleme aşamalarını yapabiliyor olmak ve proje sürecinde doğru ön işleme aşamalarına karar vermek
 5. Veri bilimi dünyasında sık kullanılan makine öğrenmesi ve istatistiksel modelleri tanıyor ve probleme uygun olarak doğru parametrelerle kullanabiliyor olmak.
 6. Veri bilimi projesinin çıktılarını doğru yargılayabiliyor ve sunabiliyor olmak.

Ders İzlencesi:

 • Hafta 1: