Monthly Archives: February 2018

Management Information Systems

İstanbul City University

Course Name: Management Information Systems

Course Code: MGT 332

Language of Course: English

Credit: 3

Course Coordinator / Instructor: Şadi Evren ŞEKER

Contact:mis2018@sadievrenseker.com

Schedule:Wed 15.00 – 17.00 and Fri 16.00 – 17.00

Location : ACAD Building 1302

Course Description:

MIS is one of the key concepts for the today’s organizations. We mainly focus on the core technologies in modern enterprises and their management strategies and key concepts. This course is not a technology or computer or software course. Instead we focus on the leverage of the information systems, to operate efficiently. Whether the organization is a new entrepreneurial start-up, an established business, a non-profit, or a government enterprise, its ability to deliver on its mission and implement its strategy could be significantly impeded without knowledgeable individuals to guide the design, acquisition, effective use, and support of the information systems that provide the foundation for the organization.

Because the role of MIS is critical for many organizations, it has become an exciting career choice that allows you the flexibility to apply the skills you develop through your study of management information systems to a broad range of disciplines. An organization is made up of four key components—technology, data, processes, and people. A career in MIS can offer you many options: you could take a strategic approach and become a systems or enterprise architect who is an expert in integrating across these components; or you could become a specialist in data analytics, process redesign, or technology management. What distinguishes MIS from other types of information technology is the recognition of the role and importance of people in both enabling and constraining organizations.

The guiding principle behind this course is that for an enterprise to run efficiently, its information systems need to work efficiently. Modern organizations are simply too complex, with too many people and too much data, for work to be done manually or inefficiently.

Course also concentrates on the digital firm and data management concepts. One of the major key concepts in the course is monetizing the technology and data in the new technology age.

Course Objective: 

 • understand and articulate fundamental concepts of information technology management.
 • assess and apply IT to solve common business problems.
 • suggest and defend effective solutions to business problems, and design a database application to solve a business problem.
 • discuss the ethical aspects of information technology use in the organization and its governance issues.

Reference Text Book and other Resources: 

Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, 15th edition, 2017, Pearson


Grading

 • Case Studies, Homework, Reading, Attendence and Discussions: 30%
 • Project: 30%
 • Final Exam: 40%

Course Content:

 • I. Organizations, Management, and the Networked Enterprise
  • 1. Information Systems in Global Business Today
  • 2. Global E-business and Collaboration
  • 3. Information Systems, Organizations, and Strategy
  • 4. Ethical and Social Issues in Information Systems
 • II. Information Technology Infrastructure
  • 5. IT Infrastructure and Emerging Technologies
  • 6. Foundations of Business Intelligence: Databases and Information Management
  • 7. Telecommunications, the Internet, and Wireless Technology
  • 8. Securing Information Systems
 • III. Key System Applications for the Digital Age
  • 9. Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy: Enterprise Applications
  • 10. E-commerce: Digital Markets, Digital Goods
  • 11. Managing Knowledge
  • 12. Enhancing Decision Making
  • 13. Building Information Systems
  • 14. Managing Projects
  • 15. Managing Global Systems

Weekly Plan 

Week 1 (Feb 28) : Introduction to Course Content and Syllabus

Week 2 (Mar 7): Introduction to Global Systems and Key Concepts (Slides) :

 • Data, Information, Knowledge and Wisdom Pyramid,
 • Business Information Value Chain
 • Management Levels ( Senior, Midlevel and Operational)
 • Plans (Strategic, Tactic and Optimum Planning)
 • Blackbox Approach to system and I/O of Information System and Feedback
 • Information System and Relations between Organization, Technology and Management
 • Retail Value Chain

Week 3 ( Mar 14): Global e-business and Collaboration (Slides , Slides (PPT) ):

 • Introduction to Knowledge Economy
 • Knowledge Workers
 • Knowledge Management
 • Development Stages, Industrializaion and Knowledge economy
 • Tacit vs Explicit Knowledge
 • Types of Capital: Intellectual Capital,  Social Capital
 • Transaction Processing Systems
 • Relation among Knowledge, Process and People
 • Enterprise Application Architecture
 • Knowledge Management Framework

 

Uygulamalı Veri Bilimi (Data Science Practicum)

T. C. İstanbul Şehir Üniversitesi

İş Analitiği Yüksek Lisans Dersi

Ders izlencesi ve ders ile ilgili faydalı içerik

Dersin Adı: Uygulamalı İleri İş Analitiği Yöntemleri, Uçtan Uca Veri Bilimi Uygulamaları (End-to-end Data Science Practicum)

Dersin Kodu: IAN 506

Dönemi: Bahar 2018

Kredisi : 3

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER

İletişim: veribilimi2018@sadievrenseker.com

Ders İçeriği:
Bu dersin amacı, yüksek lisans programında bulunan derslerde edinilen bilgi birikimini pekiştirmek ve birleştirmektir. Bu amaçla tanımlayıcı analitik (Descriptive analytics), tahminci analitik (predictive analytics) ve buyrukçu analitik ( prescriptive analytics) kavramları birleştirilerek uygulamalar yapılacaktır. Ders kapsamında aşağıda listelenen araçlar karşılaştırmalı olarak kullanılacaktır:

 • Rapid Miner
 • R
 • Python
 • Knime
 • Weka

Ayrıca güncel konulara da yer verilecek ve örneğin derin öğrenme gibi konular için de tensor flow benzeri kütüphanelere giriş yapılacaktır.

Dersin amacı, katılımcıları, veri bilimi, veri analitiği ve iş analitiği dünyasında kullanılan temel teknolojileri, algoritmaları ve görselleştirme / analiz araçlarını temel düzeyde kullanacak seviyeye getirmektir.

Kaynak Kitaplar

 • Python for Data Analysis, 2nd Edition Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython,  William McKinney, 2017
 • Learning scikit-learn: Machine Learning in Python Paperback – November 25, 2013, Raúl Garreta, Guillermo Moncecchi
 • Building Machine Learning Systems with Python , Willi Richert, Luis Pedro Coelho , 2013

Ders boyunca öğrencilere okumaları gereken bazı ufak vaka çalışmaları ile makaleler verilecektir.

Vaka Çalışmaları:
Ders kapsamında, uygulama eğitim yolu izlenecektir ve çok sayıda vaka üzerinde veri analizi python dili kullanılarak yapılacaktır. Ders kapsamında verilen örnek veri kümeleri üzerinde katılımcıları gerçek hayat projelerini uygulamaları beklenmektedir.

Ödevler:
Ders kapsamında, 5 farklı ödev verilmesi planlanmaktadır. Bu ödevlerin süresi bir hafta ile iki hafta arasında değişmekle birlikte genelde her hafta yeni bir ödev verilecektir. Ödevler bireysel olarak yapılacaktır.

Projeler:

Ders kapsamında, her öğrenciye bir dönem projesi verilmesi ve projenin baştan sona öğrenci tarafından yürütülerek raporunun ve sunumunun hazırlanması beklenmektedir.

Ders içi uygulamalar:
Derste anlatılan konular, katılımcılar ile birlikte birebir örnek veriler üzerinde uygulanacaktır. Bu yüzden katılımcılaırn bilgisayarlarını getirmeleri ve ilk derste anlatılan python yazılımını kurmaları gerekmektedir, ayrıca her ders için gereken ilave kütüphaneler bir önceki derste veya ilgili derste anlatılacaktır.

Derste ulaşılması hedeflenenler:

 1. Veri bilimi proje yönetim tekniklerini ve projenin başlangıç, bitiş koşullarını tanımlayabiliyor olmak.
 2. Bir veri bilimi projesini baştan sona yönetebiliyor olmak.
 3. Veri bilimi için kritik olan problem algılama, problemleri sınıflandırma ve literatürde konumlama yeteneğine sahip olmak.
 4. Gerekli veri ön işleme aşamalarını yapabiliyor olmak ve proje sürecinde doğru ön işleme aşamalarına karar vermek
 5. Veri bilimi dünyasında sık kullanılan makine öğrenmesi ve istatistiksel modelleri tanıyor ve probleme uygun olarak doğru parametrelerle kullanabiliyor olmak.
 6. Veri bilimi projesinin çıktılarını doğru yargılayabiliyor ve sunabiliyor olmak.

Ders İzlencesi:

 • Hafta 1: